•  Xenia Karo


sus


Xenia KaroChiºinãu
(1. Spre)

 

ChisinauCum-necum, iatã-mã într-o miercuri, puþin dupã miezul zilei în tren spre Chiºinãu via Bucureºti. Chiar dacã nu mai vãzusem de ceva vreme câmpiile fac pe niznaiul ºi-mi bag nasul într-o carte - Intelectualii români ºi Curtea regelui a lui Coande. (Impresii de lecturã, gãseºti, cititorule, pe raftul cu balsamuri). Din când în când îmi scapã câte un zâmbet, câte o grimasã. Îmi iau seama ºi mã uit la partenerii mei de drum. În compartiment, în faþa mea, o tânãrã (studentã pe la vreo arhitecturã sau vreun design ceva, îmi zic cu ochii în plasa de rafie în care carã o cãsuþã de carton) e cu nasul într-o carte de "culturã generalã". De-a stânga, un domn, la vreo 70 de ani, e cufundat într-o tabletã. Citeºte ziarele. Nu pot sã nu contemplu câteva minute situaþia asta curioasã. Mai uit de teama cã-mi va întârzia trenul ºi "pierd legãtura". Tremurã sufletul în mine ºi din nou mã supãr pe mine pentru cã din nou am forþat nota ºi am pretins hazardului un orar care sã-mi convinã mie. Coande se burzuluieºte la intelectuali ºi eu mã spariu la gândul cã va trebui sã fac cale întoarsã.

ChisinauDar ajung în Bucureºti ºi mã vâr ºi eu alãturi de cei care-mi vor fi... tovarãºi de drum pânã hãt în Chiºinãu ºi înapoi. Se face 7 seara ºi ne bulucim spre tren, drept în cuºete. De acum mi se activeazã duiumul de prejudecãþi. Încremenesc când vãd pe culoar covoare cât pe ce persane. În micul, minusculul compartiment, alt covoraº din care sare praful pânã în tavan la cea mai micã atingere. Râdem în hohote (nervoase, dupã pãrerea mea). Intrãm-ieºim pe rând ca sã ne facem culcuº. ªi ne pornim. Stãm ºi aºteptãm. Ca ºi cum am fi greºit trenul. Ca ºi cum am fi greºit mãcar vagonul. Mãcar compartimentul. ªi totuºi sunt gata sã mã arunc în necunoscut!

Dupã vreo orã de oftaturi, se aratã în uºa compartimentului însoþitoarea de drum. Ne cere biletele ºi ne anunþã categoric cã va reþine unul dintre tichete pentru "albituri". Nu înþelegem. Drumul pânã la Chiºinãu se simte zdravãn în buzunarele noastre de profesoraºi-cercetãtori, prin urmare decontul este vital. Aºa cã se încinge o bãtãlie pe tichete. Doamna, calmã ºi caldã, ne spune cât poate de blând cã trebuie sã le reþinã sã deconteze ºi ea "albiturile". Vorbim toþi câþi ne nimerim în jurul ei ºi nimeni nu înþelege nimic. "Trebuie pentru albituri! Doar n-o sã le plãtesc eu!", "Ne trebuie biletele!". Înfrângem, cum ziceau caþavencii. Doamna þine în pumn bileþelele ºi ticheþelele noastre ºi ne promite solemn cã ºeful de tren ne va scrie ºi ne va pune ºtampile ºi tot ce vrem. Ceea ce a ºi fãcut, nu fãrã încã o rundã de proteste pe la fiecare dintre cele trei compartimente de cercetãtori. Ceva mai domoliþi de somn acum.

(Poate va ieºi pe google povestioara mea, aºa cã transmit ºi eu CFR-ului rugãmintea în numele celor care cãlãtoresc în Moldova: Daþi, domnule, dublu exemplar sã nu ne mai certãm ca apucaþii când trecem Prutul!)

Abandonãm bãtãlia superior îmbufnaþi. ªi-mi cad ochii pe saltelele ºi pernele încã neatinse. Aaaa... mã luminez. Ne-a oprit biletele pentru lenjerie. Aaaa... se face luminã în compartiment. Aveam pe jumãtate dreptate, adicã albiturile erau lenjeria de pat. Pe care o ºi primim. În þiplã. În câteva minute. Râdem gâdilaþi de lumina raþiunii ºi ne mai liniºtim.

ChisinauÎnaintãm spre Chiºinãu criticând tot. Într-un târziu se face liniºte. Am adormit. Am adormit gândind cã mã voi trezi sã vãd cum se schimbã osiile. Evident, dupã atâtea emoþii, a doua zi mi-am zis cã voi vedea la întoarcere. Habar n-am avut când am ajuns în Chiºinãu. Vag îmi amintesc de controlul paºapoartelor, de "aveþi ceva de declarat?". Am ratat toate emoþiile ºi descãlecãm în Gara Chiºinãu. Pustiu-pustiu. De la hãrmãlaia olteneascã ºi bucureºteanã drept în pustiu. Cât aºteptãm sã fim preluaþi (chiar dacã trenul a sosit cu vreo 15 minute întârziere) facem poze ºi cãutãm sã ne confirmãm prejudecãþile.

ChisinauÎn 10 minute, gazdele ne îmbarcã într-un microbuz ºi pornim în descoperirea Chiºinãului. Suntem gata sã ne hlizim la orice semn. Nu ratãm un magazin pe care scrie mare IARMAROC.

Suntem cazaþi destul de repede. La rugãmintea gazdelor noastre, nu se respectã ziua hotelierã ºi în câteva minute mã trezesc la etajul 10, Hotel Cosmos, odaia 1002. Nu am cum sã ratez omonimia ºi mã pun pe tastat mesaje cãtre (prietenii din) þarã: stau in cosmos, odaia 1002.


ChisinauNu avem rãbdare ºi zburãm din hotel sã explorãm. Ajungem la Muzeul de Istorie, unde trebuie sã vedem o dioramã despre Cel de-al Doilea Rãzboi Mondial. Încet-încet îmi pierd voioºia nervoasã. Explicaþiile gazdei mã rãscolesc. Cele câteva obiecte moºtenite în familie îmi spun în fiecare zi, acasã, despre prigoana din 1918, din 1944 etc.

Înþepenesc cu aparatul de fotografiat în mânã ºi mintea alunecã pe cuvintele care povestesc ceea ce ºtiam, dar cu totul ºi cu totul altfel. La plecare înhaþ (pe 25 de lei moldoveneºti) o reproducere dupã statueta femininã de la Gura Cãinarului. ªi ne pornim singuri pe strãzile Chiºinãului. Destul de repede, nimerim în piaþa cu suveniruri de lângã Sala cu orgã. Pâlcuri-pâlcuri de pãpuºi Matrioºka îmi furã iremediabil inima ºi mintea.

(Va continua)

 

Comentarii cititori
sus

 


modern modernism postmodern postmodernism poesie realism realistic fantastic essay critique chronique poete dictionnaire prose thetre lyrique lyrisme vers lettre voyage hyperbole libre interwie revue metaphore philosophie sens film movie event translation relation cinema nick hornby simona popescu ana blandiana t.o. bobe liviu antonesei cornel mihai ungureanu corina ungureanu mircea cartarescu gabriel liiceanu paul goma andrei plesu bogdan suceava nina simone neil young high fidelity ghost world eternal sunshine jim jarmusch bill murray steve buscemi mircea martin matei calinescu norman manea virgil duda tolstoi dostoievski puskin cehov suskind inoue kawabata mishima berberova bulgakov quignard yourcenar leif panduro paulo coelho andrei makine alessandro baricco peter esterhazy hubert lampo par lagerkvist richard bach durrenmatt boll adolfo bioy casares llosa daniel keyes carlos fuentes botton modiano tennesee williams frabetti mccullers walser doxiadis page golding lindgren musil mann hemingway lenz kertesz capek ulitkaia sebastian eliade cioran noica bernanos werfel duras joyce nabokov soseki atxaga krausser guimard cusack scarlett johansson breban papillon empire falls tismaneanu pfeiffer bridges mircea ivanescu twain jessica fletcher james stewart katherine hepburn spencer tracy angelina jolie steven segal will smith rossini lucescu lone star felini antonioni barnaby seinfeld humanitas polirom zeus amelie russel crowe charlotte gainsbourg iben hjejle peter pan dickens bronte bruel hitchcock burroughs dinu flamand woody allen johnny depp andie mcdowell john ford pietje bell jules et jim almost famous chaplin john voight sommersturm travolta uma thurman friends ally mcbeal daphne du maurier steve martin liv ullman mumford john fante fitzgerald manet monet degas che guevara renoir hugo virginia woolf ed harris marta petreu gabriel andreescu burt reynolds pacino de niro monroe dean martin elvis mathieu madison county clint eastwood meryl streep blow up zatoichi mihalkov miller james stewart thora birch terry zwigoff thornton montesquieu cassanova closer julia roberts hugh grant modigliani verdi bloody sunday chain reaction before sunset ethan hawke julie delpy faulkner bukowski sartoris gombrowicz montherlant marquez proust sabato saint-exupery steinbeck ishiguro tuca dominguez julia kristeva dan brown lincoln jeffrey archer robin cook agatha christie poirot colin forbes john grisham bill clinton bush ioan paul tolkien umberto eco leonardo da vinci van gogh roald dahl manolescu paleologu iron maiden sharon stone madonna sarah hall kurt vonnegut anthony burgess salman rushdie isabel allende henry miller anais nin martin heidegger blochmann hannah arendt jose ortega y gasset julius evola celine camus cohen beatles lovinescu maiorescu eminescu calinescu plotin purcarete nietzsche montaigne lossky evdokimov aristotel shakespeare hamlet blaga ionesco djuvara yoga olimp bloom medeea oscar wilde coen paraskevopoulos macbeth american beauty harold pinter stoiciu john cusack amedeus marivaux dumas iglesias titanic mena suvari kevin spacey