Redactor şef:

Cornel Mihai Ungureanu (www.cornelmihaiungureanu.ro)

Redacţia:

Xenia Karo-Negrea
Adina Mocanu
Tiberiu Neacşu

Concepţie grafică:

Corina Bărbuică

Webmaster:

Luigi Copia