Redactor şef:

Cornel Mihai Ungureanu (www.cornelmihaiungureanu.ro)

Redacţia:

Corina Bărbuică
Mircea Gheorghe
Xenia Karo-Negrea
Veronica D. Niculescu

Concepţie grafică:

Corina Bărbuică

Webmaster:

Luigi Copia